Hauptversammlung am 28.06.2016 – PowerPoint-Präsentation der Vorstandsrede

PowerPoint-Präsentation der Vorstandsrede zur HV der advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA am 28.06.2016. Download